Osby Glas

Annons koncept

Uppdrag

Osby Glas fick väldigt bra resultat från en marknadsundersökning. Den visade på att  kunderna var extremt nöjda och var ovanligt välvilliga till att rekommendera företaget vidare. Uppdraget var att ta fram en annonsserie för att visa detta.

Lösning

Osby Glas är en udda fågel i branschen. Det ville vi ta fasta på i anslaget. Det blev tre annonser som alla byggde på en antites, där 97% var nöjda och 3% mindre nöjda.

Resultat

Annonserna har visats under ett år i branschtidningen Glas. De har uppmärksammats för sin unikitet i en annars så traditionell bransch. Det gör att man har förstärkt sin image som en aktör med kreativa och framgångsrika metoder.

Våra Case

  • Osby Glas
  • SRS roadrail Vehicles
  • Safepartner – Supersafe
  • Purus – Installation golvbrunn
  • Protech – 3D animering
  • Möbelform – Skön känsla
  • GreenLine – Remover
  • inoff – Skaparglädje